Khu đô thị sinh thái Vincom Village

 


Thông tin dự án

Tên dự án: Khu đô thị sinh thái Vincom Village

Khách hàng: Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đô thị Sài Đồng

Hạng mục thi công: Ốp cột tại các khu vực khách sạn và nhà văn phòng chính

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Crema Marfil

Tổng khối lượng đá đã thi công: 500m2