Khách sạn Palace Quảng Ninh

Ngày viết: 27.02.2012


Thông tin dự án

Tên dự án: Khách sạn Palace Quảng Ninh

Khách hàng: Công ty CP Pháp Việt

Hạng mục thi công: sàn sảnh tầng 1 và tầng 16, ốp cột vuông tầng 1 và tầng 2, tường, sàn thang máy, phòng tắm tại các tầng.

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Crema Marfil, Seppergiante, Nero Marquina

Tổng khối lượng đá đã thi công: 1.311m2