Khách sạn Nguyễn Tri Phương – Bộ Quốc Phòng


Thông tin dự án

Tên dự án: Khách sạn Nguyễn Tri Phương – Bộ Quốc Phòng
Khách hàng: Tổng công ty 36

Hạng mục thi công: ốp tường, lát bậc tam cấp, cầu thang, lát sàn

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Light Emperador, Dark Emperador, Crema Marfil, Rojo Alicante

Tổng khối lượng đá đã thi công: 6.000 m2

Tình trạng thi công: Đang thi công