Công viên Yên Sở

Ngày viết: 19.02.2013


Thông tin dự án

Tên dự án: Công viên Yên Sở, Hà Nội

Khách hàng: Gamuda Engineering SDN BHD.

Hạng mục thi công: Lát sàn khán đài, ốp tường.

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Granite, Basalt

Tổng khối lượng đá đã thi công: 2.136m2