Tòa nhà Đài tiếng nói Việt Nam

Ngày viết: 19.02.2013

Thông tin dự án

Tên dự án: Tòa nhà Đài tiếng nói Việt Nam.

Khách hàng: Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng.

Cung cấp vật liệu: 1650 m2 đá Bluestone.