Nâng cấp trung tâm thương mại Diamond Plaza (TP Hồ Chí Minh)

Ngày viết: 02.05.2012

Thông tin dự án

Tên dự án: Nâng cấp Trung tâm thương mại Diamond Plaza (TP Hồ Chí Minh)

Khách hàng: Công ty TNHH Phát triển & Xây dựng Zio

Hạng mục thi công: Ốp tường, bàn lễ tân, khu vực sân

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Grey Sepper Dark, Grey Sepper Light, Dark Limestone, Bluestone

Tổng khối lượng đá đã thi công: 200m2