Elite Fitness (25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội)

Ngày viết: 18.07.2013

Thông tin dự án

Tên dự án: Elite Fitness (25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội)

Khách hàng: Cty cổ phần xây dựng Hùng Thắng
Hạng mục thi công: Lát sàn, ốp tường

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Dark Emperador, Light Emperador

Tổng khối lượng đá đã thi công: 385 m2