Trung tâm hội nghị Tuyên Quang

Ngày viết: 18.08.2010

Thông tin dự án

Tên dự án: Trung tâm hội nghị Tuyên Quang

Khách hàng: Công ty cổ phẩn phát triển kĩ thuật xây dựng

Hạng mục thi công: Các diện tích mặt sàn.

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Crema Marfil, Dark Emprador

Tổng khối lượng đá đã thi công: 1.450m2