Công trình Nhà Quốc hội

Thông tin dự án

Tên dự án: Công trình Nhà Quốc hội

Khách hàng: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc Hội và hội trường Ba Đình (Bộ Xây dựng)

Hạng mục thi công:
• Lát đá tầng hầm FU1, tầng hầm FU2
• Lát đá hoa văn sảnh chính tầng 1
• Chạm khắc và cột sảnh ovan chính tầng 1
• Ốp tường, các cột vuông, lát sàn các tầng từ tầng 1 đến tầng 5
• Hoàn thiện cầu thang.
• Hoàn thiện Khu vệ sinh.
• Lát đá tự nhiên sảnh, bậc ngoài nhà, patio

Loại đá tự nhiên được sử dụng

Crema Marfil, Moca Cream, Light Emperador, Bali Yellow, Dark Grey

Tổng khối lượng đá đã thi công: 50.000 m2