Nhà Xuất bản Giáo dục


 

Thông tin dự án

Tên dự án: Education Publishing house, Hanoi

Khách hàng: Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hạng mục thi công: Mặt tiền, Sàn, cầu thang, thang máy, toilet.

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Yellow granite, Beige rio

Tổng khối lượng đá đã thi công: 1.500m2