Lake View Building

Thông tin dự án

Tên dự án: Lake View Building

Khách hàng: Công ty TNHH Tân Long

Hạng mục thi công: Sàn, cầu thang, thang máy, phòng toilet.

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Green Granite, Indian Green

Tổng khối lượng đá đã thi công: 700m2