Tòa nhà văn phòng VIB-NGT

Thông tin dự án

Tên dự án: Tòa nhà văn phòng VIB-NGT

Khách hàng: Công ty TNHH Vibank – NGT

Hạng mục thi công: Ốp mặt tiền

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Basalt xám phun cát

Tổng khối lượng đá thi công: 1.444 m2