Cao ốc Sài Gòn M&C

Thông tin dự án

Tên dự án: Cao ốc Sài Gòn M&C

Khách hàng: Bouygues Construction Company

Hạng mục thi công: Mặt tiền, sàn, khu vực hầm để xe

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Grey Sepper Dark, Grey Sepper Light, Dark Limestone, Bluestone

Tổng khối lượng đá đã thi công: 760m2