Khu căn hộ và biệt thự cao cấp Golden Westlake

Thông tin dự án

Tên dự án: Golden Westlake Executive Residance, Hanoi

Khách hàng: Beijing Urban Construction International Co., Ltd

Hạng mục thi công: Sàn, mặt lavabo, toilet

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Beige Rio, Volakas, Light Emprador

Tổng khối lượng đá đã thi công: 20.000m2