SunSpa Resort Quảng Bình

Thông tin dự án

Tên dự án: SunSpa Resort Quảng Bình

Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Trường Thịnh

Hạng mục thi công đá ốp lát: Các diện tích mặt sàn, viền chân tường.

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Đá tự nhiên Empralight, Đá tự nhiên Empradark, Đá tự nhiên Crema Marfil.

Tổng khối lượng đá tự nhiên đã thi công: 1.045m2