Khách sạn Sheraton Nha Trang

Thông tin dự án

Tên dự án: Sheraton Hotel, Nha Trang City

Khách hàng: East Ocean Real Estate & Tourist J-S Co

Hạng mục thi công: Sàn, Ban công, mặt bàn

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Moca Cream, Onyx

Tổng khối lượng đá đã thi công: 1.459m2