Khách sạn Hilton

Ngày viết: 07.01.2011

Thông tin dự án

Tên dự án: Hilton Opera Hanoi

Khách hàng: Hilton Group

Hạng mục thi công: Sảnh lobby, mặt sàn, cầu thang, phòng toilet.

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Yellow Marble

Tổng khối lượng đá đã thi công: 500m2