Văn Phòng Chính Phủ, phần nội thất giai đoạn 2

Ngày viết: 07.04.2018

Thông tin dự án 

Tên dự án: Văn phòng chính phủ (giai đoạn 2)

Khách hàng: 

Vingroup

Hạng mục thi công: Ốp cột và lát sàn.

Loại đá tự nhiên được sử dụng: 

Crema Marfil, Light Emprador, cột Moca Limestone

Tổng khối lượng đá thi công: 2.000m2