Trở về trang trước
Oblique Chiseled

Oblique Chiseled

Giá: Chưa có giá
Còn hàng
Mã sản phẩm: 001
Xuất xứ: Việt Nam
Ứng dụng: Ngoại thất
  • Size 30x30;40x40;50x50; 60x60; 30x60…Other sizes as requested
  • Thickness 2/2.5/3 . Other sizes as requested.
  • Compressive strength kg/cm: 550
  • Density (g/cm3) :2.70
  • Water absorption (%): 0.55

 

Biểu đồ so sánh giá:

Không đủ dữ liệu để tạo biểu đồ:
Ghi chú: Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT
Số lượng: