Trở về trang trước
Travertine Classico

Travertine Classico

Giá: Chưa có giá
Còn hàng
Mã sản phẩm: Tr_012
Xuất xứ: Italy
Ứng dụng:
  • Weight per unit of volume(kg/cm3): 2450 - 2470
  • Compressive Strength(kg/cm3): 1110 - 1125
  • Bending Strength(kg/cm3): 145 - 155
  • Abration resistance: 0.54 mm
  • Moisture Absorption(%): 0.75 - 0.80

Biểu đồ so sánh giá:

Không đủ dữ liệu để tạo biểu đồ:
Ghi chú: Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT
Số lượng: