onexoxblackplanjoker123 Đá Basalt Việt Nam

Đá Basalt là loại đá phun trào mafic, có hàm lượng oxit silic dưới 52%, thành phần hoá học tương ứng với đá xâm nhập gabro, màu sẫm, thành phần khoáng vật gồm labrado, piroxen, olivin. Basalt tạo nên những lớp phủ rộng lớn ở Việt Nam, nhất là ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Sự phong hoá của đá Basalt đã dẫn tới sự thành tạo đất đỏ , đất đỏ nâu màu mỡ hoặc quặng bauxit. Đá basalt đun nóng chảy có thể kéo sợi làm bông thuỷ tinh, hoặc đúc làm vật liệu chịu axit.

Kích thước

Do Basalt khối thường nhỏ nên kích thước lớn nhất chỉ là L100 x L60 và được làm thành nhiều loại thành phẩm khác nhau như đánh bóng, honed, băm, chẻ tự nhiên...

Các kích thước của đá cubic tiêu chuẩn thường là: 14x14x7cm, 10x10x5cm, 10x10x8cm...