onexoxblackplanjoker123 Các loại đá tự nhiên, đá granite, đá marble, đá ốp lát uy tín nhất Việt Nam
s1

Cung cấp nguyên liệu đá tự nhiên cao cấp

Với nguồn cung cấp ổn định và chất lượng, Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi chọn mua vật liệu đá tự nhiên tại Vinastone. Khách hàng có thể chọn lựa cách thức mua như sau:

 


 

Các loại đá tự nhiên, đá granite, đá marble, đá ốp lát uy tín nhất Việt Nam

1 2 3 4
Danh sách Slab tiêu biểu
  1511

  1511

  Mã cọc: M001
  Mã tấm: 1511
  Mã block: 4333
  Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289
  Chiều Rộng: 193
  Mã sản phẩm:XRH234-3-1
 • 1511
  1511
  Mã cọc: M001
  Mã tấm: 1511 Mã sản phẩm:XRH234-3-1
  Mã block: 4333 Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289 Chiều Rộng: 193
  1512

  1512

  Mã cọc: M002
  Mã tấm: 1512
  Mã block: 4334
  Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289
  Chiều Rộng: 193
  Mã sản phẩm:XRH234-3-2
  1512
  1512
  Mã cọc: M002
  Mã tấm: 1512 Mã sản phẩm:XRH234-3-2
  Mã block: 4334 Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289 Chiều Rộng: 193
 • 1514

  1514

  Mã cọc: M003
  Mã tấm: 1514
  Mã block: 4335
  Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289
  Chiều Rộng: 193
  Mã sản phẩm:XRH234-3-3
 • 1514
  1514
  Mã cọc: M003
  Mã tấm: 1514 Mã sản phẩm:XRH234-3-3
  Mã block: 4335 Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289 Chiều Rộng: 193
  1515

  1515

  Mã cọc: M004
  Mã tấm: 1515
  Mã block: 4336
  Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289
  Chiều Rộng: 193
  Mã sản phẩm:XRH234-3-4
  1515
  1515
  Mã cọc: M004
  Mã tấm: 1515 Mã sản phẩm:XRH234-3-4
  Mã block: 4336 Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289 Chiều Rộng: 193
 • 1516

  1516

  Mã cọc: M005
  Mã tấm: 1516
  Mã block: 4335
  Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289
  Chiều Rộng: 193
  Mã sản phẩm:
 • 1516
  1516
  Mã cọc: M005
  Mã tấm: 1516 Mã sản phẩm:
  Mã block: 4335 Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289 Chiều Rộng: 193
  1517

  1517

  Mã cọc: M006
  Mã tấm: 1517
  Mã block: 4339
  Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289
  Chiều Rộng: 193
  Mã sản phẩm:
  1517
  1517
  Mã cọc: M006
  Mã tấm: 1517 Mã sản phẩm:
  Mã block: 4339 Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289 Chiều Rộng: 193
 • 1518

  1518

  Mã cọc: M004
  Mã tấm: 1518
  Mã block: 4336
  Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289
  Chiều Rộng: 193
  Mã sản phẩm:
 • 1518
  1518
  Mã cọc: M004
  Mã tấm: 1518 Mã sản phẩm:
  Mã block: 4336 Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289 Chiều Rộng: 193
  1519

  1519

  Mã cọc: M005
  Mã tấm: 1519
  Mã block: 4335
  Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289
  Chiều Rộng: 193
  Mã sản phẩm:
  1519
  1519
  Mã cọc: M005
  Mã tấm: 1519 Mã sản phẩm:
  Mã block: 4335 Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289 Chiều Rộng: 193
 • 1520

  1520

  Mã cọc: M006
  Mã tấm: 1520
  Mã block: 4339
  Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289
  Chiều Rộng: 193
  Mã sản phẩm:
 • 1520
  1520
  Mã cọc: M006
  Mã tấm: 1520 Mã sản phẩm:
  Mã block: 4339 Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289 Chiều Rộng: 193
  1521

  1521

  Mã cọc: M001
  Mã tấm: 1521
  Mã block: 4333
  Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289
  Chiều Rộng: 193
  Mã sản phẩm:
  1521
  1521
  Mã cọc: M001
  Mã tấm: 1521 Mã sản phẩm:
  Mã block: 4333 Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289 Chiều Rộng: 193
 • 1513

  1513

  Mã cọc: M002
  Mã tấm: 1513
  Mã block: 4334
  Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289
  Chiều Rộng: 193
  Mã sản phẩm:
 • 1513
  1513
  Mã cọc: M002
  Mã tấm: 1513 Mã sản phẩm:
  Mã block: 4334 Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289 Chiều Rộng: 193
  1522

  1522

  Mã cọc: M003
  Mã tấm: 1522
  Mã block: 4335
  Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289
  Chiều Rộng: 193
  Mã sản phẩm:
  1522
  1522
  Mã cọc: M003
  Mã tấm: 1522 Mã sản phẩm:
  Mã block: 4335 Độ Dày: 2CM
  Chiều Dài: 289 Chiều Rộng: 193