Lạc Hồng Headoffice Building Văn Phòng (Ảnh 3)

Các sản phẩm sử dụng trong ảnh trên
 • Đá tự nhiên Red Binh Dinh
 • Đá tự nhiên Dark Emperador (Đá marble)
 • Đá tự nhiên Beige Rio (Đá marble)
Các sản phẩm khác cùng màu
 • Crema Bordeaux
 • Tumbled Black & White
 • Perlato Sevo
 • Rosso Laguna
 • Đá tự nhiên Dark Spa (Đá marble)
 • Đá tự nhiên Absolute Black
 • Đá tự nhiên Crema Marfil Zafra (Đá marble)
 • Đá tự nhiên Tumbled Black
 • Nero Marquina
 • Đá tự nhiên New Imperial Red (Đá tự nhiên)

Danh sách đá theo chủng loại màu sắc

 • Đá tự nhiên Dark Spa (Đá marble)
 • Đá tự nhiên Dark Emperador (Đá marble)
 • Đá tự nhiên Nero Marquina (Đá marble)
 • Đá tự nhiên Black Gold (Đá marble)
 • Đá tự nhiên Iron Black
 • Đá tự nhiên Absolute Black
 • Đá tự nhiên Black Galaxy
 • Đá tự nhiên Diamond Fall
 • Đá tự nhiên Black Matrix
 • Đá tự nhiên Cohiba
 • Đá tự nhiên Black Granite
 • Đá tự nhiên Black Pearl
 • Đá tự nhiên Virginia Black
 • Đá tự nhiên Nero Impala Dark
 • Đá tự nhiên Black Beauty
 • Đá tự nhiên Titanium
 • Đá tự nhiên Angola Black
 • Đá tự nhiên Nero Assoluto Zimbabwe
 • Đá tự nhiên Dark Limestone
 • Đá tự nhiên Pietra Serena
 • Đá tự nhiên Dark honed
 • Đá tự nhiên Dark Palm
 • Đá tự nhiên Tumbled Black & White
 • Đá tự nhiên Tumbled Black
 • Đá tự nhiên Rough Dark
 • Đá tự nhiên Tumbled Chocolate
 • Đá tự nhiên Polished, black basalt
 • Đá tự nhiên Honed, black basalt
 • Đá tự nhiên Antique
 • Đá tự nhiên Wiresaw
 • Đá tự nhiên Tumbled
 • Đá tự nhiên Stair, polished & sandblashed strip
 • Đá tự nhiên Black slate
 • Đá tự nhiên Wooden slate
 • Black Gold
 • Nero Portoro
 • Diamond Fall
 • Noir St Laurent
 • Black Matrix
 • Rovere Nero
 • Diamond Black
 • Moon
 • Đá trang trí DP01-P
 • Đá tự nhiên DP02-P
 • Đá tự nhiên DP02-R
 • Đá tự nhiên A01-P
 • Đá tự nhiên A01-R
 • Đá tự nhiên MK01-SY-DP-P
 • ED01-P
 • ED01-R
 • ED02-P
 • ED02-R
 • ED08-P
 • ED01-VK-R
 • MF03-ED-P
 • EL03-MK-P
 • Đá tự nhiên Indian Pacific green IPG-P