Ứng dụng đá tự nhiên ốp lát tại phòng ăn Villa MrMinh Hồ Tây 1

Các sản phẩm sử dụng trong ảnh trên
 • Đá tự nhiên Sunny (Đá marble)
Các sản phẩm khác cùng màu
 • Crema Luna
 • Crema Rosa
 • Đá tự nhiên Botticino Classico (Đá marble)
 • Ivory Perlato
 • Crema Baltico
 • Đá tự nhiên Crema Marfil Zafra (Đá marble)
 • Crema Rio
 • Đá tự nhiên Crema Rojo (Đá marble)
 • Đá tự nhiên Ivory Perlato (Đá marble)
 • Perlato Sevo

Danh sách đá theo chủng loại màu sắc

 • Đá tự nhiên Rain Forest Brown (Đá marble)
 • Đá tự nhiên Portoro (Đá marble)
 • Đá tự nhiên Fossil Brown (Đá marble)
 • Đá tự nhiên Seppergiante (Đá marble)
 • Đá tự nhiên Bordeaux River S2 (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Bordeaux River S1 (Đá grantie)
 • Đá tự nhiên Turkish Brown (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Rosa Beta (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Chocolate Mahogany (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Hamada (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Brown Antique (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Pompei (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Typhoon Bordeaux (Đá granite)
 • Đá tự nhiên New Ivory Brown (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Colombo Juprana (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Rosa Imperiale (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Paradiso Colibri (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Tan Brown (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Orion (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Jeriba (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Pearl Brown (Đá granite)
 • Đá tự nhiên Travertine Roso
 • Đá tự nhiên Coffe milk
 • Đá tự nhiên Vina Brown
 • Đá tự nhiên Coffe Milk
 • Đá tự nhiên VB01-P
 • Đá tự nhiên VB02-R
 • Đá tự nhiên Rain forest brown RFB-N, FP
 • Pearl Brown
 • Fossil Brown
 • Đá tự nhiên Galaxy Blue (Đá granite)
 • Beige Ground
 • Avana Extreme
 • Ulivo
 • Mogano
 • Đá tự nhiên CM01-R
 • Đá tự nhiên CM06-P
 • Đá tự nhiên B02-R
 • Đá tự nhiên CM02-P
 • Đá tự nhiên CM03-MK-R
 • Đá tự nhiên CM01-MK-P
 • Đá tự nhiên CM02-MK-P
 • Đá tự nhiên CM03-MK-P
 • Đá tự nhiên CM05-MY-P
 • Đá tự nhiên CM07-MK-P
 • Đá tự nhiên CM08-MK-P
 • Đá tự nhiên VB01-R
 • Đá tự nhiên Rain forest brown RFB-P