Vinastone gặp gỡ đoàn sinh viên Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội

Ngày viết: 16.03.2018

 Lãnh đạo Công ty TNHH Liên Doanh Vinastone đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ thú vị về đá tự nhiên cùng với các em sinh viên năm hai khoa thiết kế nội thất Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội.