Đối tác:

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Vientiane

Năm hoàn thành:

2018

Hạng mục thi công:

 Tường, sàn và bậu cửa

Khối lượng thi công:

 11.690 m2

Đá tự nhiên sử dụng:

Crema Marfil , Granite BlackGalaxy

Crowne Plaza Vientiane (Lào)

Địa điểm: Samsenthai Rue, Làng Nongduang, Quận Sikhottaboong, Thủ đô Viêng Chăn, Lào

HÌnh ảnh dự án
Previous slide
Next slide